Jelena Petković

Predsednica JCI Niš 2015. Potpredsednica za međunarodne odnose JCI Srbija 2014.