No comments yet

“BUDI SVOJ” – Seminar o zaštiti intelektualne svojine

JCI Niš organizuje projekat “BUDI SVOJ” koji će biti realizovan 20. aprila od 11h u Startap centru, na Elektronskom fakultetu.

U pitanju je Seminar o zaštiti intelektualne svojinePolaznici koji imaju ideju za pokretanje biznisa naučiće kako da kroz pravne okvire zaštite brend, koje vrste patenata postoje kao i na koji način mogu podneti prijavu za zaštitu svog patenta.  

Danijela Zlatić Šutić i Saša Zdravković predavači iz Zavoda za intelektualnu svojinu iz Beograda držaće predavanja na temu Prava intelektualne svojine u poslovnom okruženju Zaštita pronalazaka patenta. Pored predavanja, polaznici seminara čuće i primere iz prakse.

Prijavite se vrše na linku: http://bit.ly/2TTemWP-Seminarozastitiintelektualnesvojine

Za vise informacija o temama, predavačima i primerima iz prakse pratite nas na društvenim mrežama.

#BEBETTER #BUDISVOJ

Post a comment