No comments yet

Intervju sa direktorkom Dečije interne klinike u Nišu

Dok se pripremamo za 9. maj i Daske humanosti 2017 koje za cilj imaju pomoć u lečenju dece u Nišu, razgovarali  smo sa direktorkom Dečije interne klinike prof. dr Emilijom Golubović.

  1. Kako biste opisali materijalne uslove na Dečijoj internoj klinici i na koji način je potrebno pomoći?

Na Klinici za dečije bolesti se godišnje leči oko 3500 dece.  Broj obolele dece sa hroničnim bolestima i sa teškim, malignim i autoimunskim bolestima raste, te je aktuelni prostor naše klinike postao skučen za potpuno zbrinjavanje ovako teških bolesnika. Dogradnja aneksa za hematoonkologiju će biti jedan od brojnih uspeha ovog odeljenja čiji lekari se maksimalno trude da se deca u Nišu leče po svetskim protokolima, a sada ce imati i takve uslove boravka tokom lečenja. Drugi deo našeg lekarskog  tima se trudi da razvije intenzivnu negu i prematurologiju. Prematuroloski centar za jug Srbije je imperativ za adekvatno zbrinjavanje dece koja se rode nezrela nekada i sa tezinom od 600gr.

Za razvoj ovakve dečije službe bice neophodna pomoć Ministarstva zdravlja ali i lokalne sredine, pre svega u nabavci prateće opreme koja će pomoći kako dijagnostici tako i lečenju dece.

  1. Kako JCI i slične organizacije mogu da pomognu?

Pomoć lokalne zajednice, udruženja građana, studenata je neophodna. Pa ovde se leče naša deca, ovde se stvara zdrava budućnost. Na jednoj strani su oni koji očekuju i zaslužuju maksimum, na drugoj svi mi, lekari i građani.

  1. Koliko je udruživanje građana sa zajedničkim dobrim ciljem potrebno našem gradu?

Grad stvaramo mi, sugrađani.  Delimo životni prostor, ali i zajedničke probleme. Ne očekujte da će problemi rešiti samo uplivom neke centrale, ministarstva ili Beograda. Nama je potrebno, potrudimo se. Koliko možemo za sebe.

  1. Koliko su projekti poput Dasaka humanosti delotvorni i važni za naše okruženje i zašto?

Već je Klinika za dečije bolesti osetila energiju Dasaka humanosti. Ova pozitivna energija mladih ljudi je jednako važna kako za one kojima se pomoć nudi, tako i za one koji je nude. Mladi ljudi koji misle na druge, na svoju okolinu su blagodet grada.

  1. Šta biste poručili mladima koji volontiraju jer veruju u mogućnost promena u lokalnoj zajednici?

Nosite budućnost u sebi, odgovorni ste za nju,  gradite je i menjajte onako kako samo mladost može. Na bolje. Svaki dan je nova prilika, iskoristite je.

Post a comment