Januar:  Formiranje timova

Februar:  “Open day” i prijem novih članova

Mart:  Interna edukacija

April:  “Intro dan

Maj:  “Daske humanosti

Jun:  “Balansom do zdravlja

Jul:  Letnja pauza

Avgust:  Priprema za predstojeće projekte

Septembar:  Interna edukacija

Oktobar:  Nacionalna konferencija i proslava 10 godina JCI Niša

Novembar:  “@Niš

Decembar:  “JCI 3 na 3