Prodaja je dinamična oblast koja se i u teoriji i u praksi razvija svakog dana – menjaju se stilovi i kanali komunikacije, pojavljuju novi mediji i platforme. Ono što je bilo nezamislivo pre samo nekoliko godina, danas je svakodnevna prodajna praksa. Zbog svega ovoga je neophodna permanentna edukacija menadžera prodaje.

Sa namerom da podstakne edukaciju i razmenu mišljenja preduzetnika, lidera, menadžera i direktora prodaje, JCI Niš je 2009. pokrenuo regionalni seminar prodaje “KUPI ME”. Da je oblast prodaje inspirativna velikom broju ljudi, potvrdilo je višegodišnje uspešno organizovanje seminara, njegov rast i razvitak i po broju učesnika i po broju tema koje je obuhvatio.

Pogledajte kako je ovaj seminar protekao prethodnih godina: 

2013 20142018