Doba interneta u kome živimo pruža nam brojne nove poslovne mogućnosti, a Niš je grad sa mnogo IT potencijala. Nova stremljenja u društvu i mogućnosti za posao o kojima je potrebno informisati mlade, podstakli su nas da pokrenemo projekat “@Niš”.

Konferencija “@Niš” je edukativni projekat posvećen osnaživanju IT preduzetništva. Predavači su uspešni preduzetnici iz različitih struka koje je povezao IT svet. Kroz predavanja na različite teme, oni učesnicima prenose svoje bogato iskustvo, lične primere i praktične savete, a učesnici imaju prilike da uče kroz interaktivna predavanja i pauze kao i da se povežu sa istomišljenicima.

Projekat je namenjen IT-jevcima ali i svima ostalima koje interesuje kako da zahvaljujući internetu pokrenu samostalni biznis. Kako pokrenuti StartUp, kako naći sredstva za finansiranje, kako strast pretvoriti u posao i realizovati poslovnu ideju uz pomoć interneta – glavne su teme “@Niš-a”.

JCI NIš ovim projektom želi da podstakne mlade sa juga Srbije na samozapošljavanje putem otvaranja sopstvenih firmi, StartUp-ova ili freelancing-a.

Pogledajte kako je ovaj projekat izgledao prethodnih godina:

2016 2017